Hvor kan du vandre?

Vi har samlet links til en række online beskrivelser af ture og steder i køre-/gåafstand fra Næstved, som det er oplagt at besøge i nedlukningstiden.

Er du også træt af bare lige at gå i nærområdet her i nedlukningstiden, hvor der måske er mange andre mennesker? Og har du også brug for at komme ud i naturen - med afstand til andre - så er der inspiration at hente her på siden.

Naturstyrelsen har udgivet en række foldere, som du normalt kan hente dem fysisk på fx bibliotekerne, men heldigvis ligger de også online. Du kan blandt andet finde beskrivelser af den fantastiske natur nord for Tystrup-Bavelse Søerne, som er et besøg værd. 

Derudover er der guld at hente i de mange stier igennem marker og landskabet i Danmark, som er beskrevet i Spor i landskabet, som er et forsøg på at kortlægge disse ruter. Du kan fx tage til Avnø Naturcenter og gå på sporene på Køng Sogn Natursti, som er mellem 2,5 og 15 km. 

Er du til de helt lange vandreruter kan vi anbefale at bruge de danske pilgrimsruter, hvor der går både en helt fra Helsingør og til Rødby og en på tværs af Sjælland, hvor du kan gå til Korsør og blandt andet også kommer forbi førnævnte Tystrup-Bavelse Søerne. 

Endelig er der herunder også links til ebøger, som beskriver cykel- og vandreruter i Danmark. 

  • Ebog

På sheltertur : en guide til nære oplevelser i naturen

Om hvordan du finder shelterne i Danmark og hvordan du vælger det rigtige shelter til din tur, hvilket grej der er nødvendigt og praktisk, og hvad du skal holde dig for øje, hvis du vil overnatte på alle årstider og i al slags vejr. Dertil kommer tips og ideer til aktiviteter derude såsom madlavning over bål, træsnitning og andet håndværk
Ebog
  • Ebog

Vandreture i Danmark : vandreoplevelser året rundt fra Skagen til Gedser (Legind)

Beskrivelser af mere end 100 vandreruter fordelt på Jylland, Fyn, Sjælland og øer med detaljerede kort over alle turene
Ebog
  • Ebog

Cykelture i Danmark : cykeloplevelser i Danmark fra Skagen til Gedser

66 forslag til cykelture fordelt på Jylland, Fyn, Sjælland og øer med beskrivelser af seværdigheder undervejs
Ebog
Skovsti
Skovsti
Af Anonym (ikke efterprøvet)
21.04.20
Emne