Afleveringsfrister og gebyrer

Du skal betale gebyr, hvis du afleverer for sent, og du skal betale erstatning for beskadigede og bortkomne hjemlån.

Hvis du har et økonomisk mellemværende med Næstved Bibliotek og Borgerservice i form af gebyrer eller erstatninger, skal du betale via Mit Betalingsoverblik. Hvis du er fritaget for Digital Post fra det offentlige, vil du få tilsendt en regning med et giro-indbetalingsnummer fra kommunen, og den kan betales i banken som alle andre regninger.

Har du spørgsmål til et gebyr eller til Mit Betalingsoverblik, kan du finde svar på kommunens hjemmeside eller få hjælp på tlf. 5588 5588.

Lånetid

Du kan altid se på udlånskvitteringen, hvornår dine lån skal afleveres, og du kan også se det på din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside eller i appen Biblioteket. Lånetiden kan forlænges op til to gange, hvis materialet ikke er reserveret af en anden låner. Aviser, de nyeste tidsskriftnumre samt visse andre materialer er kun beregnet til brug på biblioteket og kan ikke lånes med hjem.

Materialer, som biblioteket ikke selv ejer, forsøger vi at skaffe fra andre biblioteker. Lånetiden for materialer fra andre biblioteker følger de långivende bibliotekers regler.

14 dage
Film - blu-ray og dvd
Kvik bøger
Spil - PC, PlayStation og Wii
Tidsskrifter

31 dage
Bøger
Lydbøger
Musik - CD og LP

60 dage
Grafik

Gebyrer

Overskridelse af lånetid med antal dage 

Voksne

Børn og unge (0-17 år)

1-10 dage

20 kr.

0 kr.

11-30 dage

100 kr.

50 kr.

Mere end 30 dage

230 kr.

120 kr.

Hjemkaldelser

Du får tilsendt en hjemkaldelse, hvis du har overskredet lånetiden med en uge. Du kan få hjemkaldelser på SMS og/eller mail. For at du kan modtage hjemkaldelser elektronisk, skal biblioteket have de rigtige adresse-oplysninger. Log på Min side og vælg Brugerprofil. Her kan du tilføje eller ændre mail-adresse og mobilnummer.

Sådan ser du, hvad du skylder

Log ind på Min side. Her kan du se, hvad du skylder, og der vil være et link til Mit Betalingsoverblik. På Mit Betalingsoverblik skal du logge på med MitID.

I appen Biblioteket vil du på samme måde kunne se din gæld og benytte et link til Mit Betalingsoverblik. Du kan også tilgå Mit Betalingsoverblik via Næstved Kommunes hjemmeside eller Borger.dk

Regninger

Efter 36 dage får du en regning med erstatningskrav. Du får regningen som Digital Post. Hvis du er frameldt Digital Post fra det offentlige, får du regningen som brevpost.

Tilbud om påmindelses- og hjemkaldelseservice

Hvis du er tilmeldt påmindelser om aflevering, får du en SMS og/eller en mail, 2 dage før du skal aflevere dine lånte materialer. For at modtage påmindelser skal du aktivt have tilmeldt dig abonnement på påmindelser i bibliotekssystemet. Det kan du gøre ved at logge på Min side her på hjemmesiden eller ved at henvende dig til personalet på biblioteket.

Påmindelser og hjemkaldelser via SMS og mail bliver sendt ud på følgende tidspunkter: Mandag-fredag kl. 8, lørdag kl. 9 og søndag kl. 10.

Tjek afleveringsdatoer ved tvivl

Selvom du er tilmeldt påmindelser, er det stadig dit eget ansvar at aflevere lånte materialer til tiden - også hvis påmindelsen ikke når frem. Påmindelser og hjemkaldelser kan af mange forskellige årsager gå tabt på vej til dig. Og ligeledes kan det desværre ske, at fornyelser via SMS fejler. Tjek derfor din lånerstatus på hjemmesiden eller kontakt biblioteket, hvis du er i tvivl om afleveringsdatoer.

Erstatning

Du skal erstatte lånte materialer, hvis de bliver væk eller bliver beskadiget. Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets genanskaffelsespris med tillæg til klargøring. Prisen for visse materialetyper (film og spil) kan være væsentligt højere end almindelige salgspriser på grund af særlige ophavsretsvilkår.

Materialer, der har været meldt bortkommet og er blevet erstattet, skal afleveres til biblioteket, hvis de kommer til veje igen. Indenfor en periode på tre måneder kan du få erstatningsbeløbet refunderet, hvis du afleverer det erstattede materiale og viser en kvittering for det betalte erstatningsbeløb.