Afleveringsfrister og gebyrer

Du skal betale gebyr, hvis du afleverer for sent, og du skal betale erstatning for beskadigede og bortkomne hjemlån.

Det er gratis at låne, bestille og reservere materiale. Materialer, som biblioteket ikke selv ejer, forsøger vi at skaffe fra andre biblioteker. Lånetiden er højst 31 dage (med undtagelse af lån af grafik), men mange materialer har kortere lånetid. Lånetiden fremgår altid af udlånskvitteringen.

Lånetiden kan forlænges op til to gange, hvis andre ikke har reserveret materialet. Lånetiden for materialer, der skaffes fra andre biblioteker, følger de långivende bibliotekers regler. Aviser, de nyeste tidsskriftnumre samt visse andre materialer er kun beregnet til brug på biblioteket og kan ikke lånes med hjem.

Lånetid

14 dage
Film - blu-ray og dvd
Kvik bøger
Spil - PC, PlayStation og Wii
Tidsskrifter

31 dage
Bøger
Lydbøger
Musik - CD og LP

60 dage
Grafik

Gebyrer

Overskridelse af lånetid med antal dage 

Voksne

Børn og unge (0-17 år)

1-10 dage

20 kr.

0 kr.

11-30 dage

100 kr.

50 kr.

Mere end 30 dage

230 kr.

120 kr.

Hjemkaldelser

Du får tilsendt en hjemkaldelse, hvis du har overskredet lånetiden med en uge. Du kan få hjemkaldelser på SMS og/eller mail - eller som brevpost. For at du kan modtage hjemkaldelser elektronisk, skal biblioteket have de rigtige adresse-oplysninger. Log på Min side og vælg Brugerprofil. Her kan du tilføje eller ændre mail-adresse og mobilnummer.

Regninger

Efter 36 dage får du en regning med erstatningskrav. Du får regningen som Digital Post. Hvis du er frameldt Digital Post fra det offentlige, får du regningen som brevpost.

Hvis din samlede gebyrgæld til biblioteket overstiger 200 kr., sendes gebyret til offentlig inddrivelse.

Tilbud om påmindelses- og hjemkaldelseservice

Hvis du er tilmeldt påmindelser om aflevering, får du en SMS og/eller en mail, 2 dage før du skal aflevere dine lånte materialer. For at modtage påmindelser skal du aktivt have tilmeldt dig abonnement på påmindelser i bibliotekssystemet. Det kan du gøre ved at logge på Min side her på hjemmesiden eller ved at henvende dig til personalet på biblioteket.

Påmindelser og hjemkaldelser via SMS og mail bliver sendt ud på følgende tidspunkter: Mandag-fredag kl. 8, lørdag kl. 9 og søndag kl. 10.

Tjek afleveringsdatoer ved tvivl

Selvom du er tilmeldt påmindelser, er det stadig dit eget ansvar at aflevere lånte materialer til tiden - også hvis påmindelsen ikke når frem. Påmindelser og hjemkaldelser kan af mange forskellige årsager gå tabt på vej til dig. Og ligeledes kan det desværre ske, at fornyelser via SMS fejler. Tjek derfor din lånerstatus på hjemmesiden eller kontakt biblioteket, hvis du er i tvivl om afleveringsdatoer.

Erstatning

Beskadigede eller bortkomne materialer erstattes efter gældende priser. Hvis det erstattede materiale dukker ubeskadiget op igen, og du har gemt kvitteringen på betalingen, kan du indenfor et år få erstatningsprisen retur.