Bliv biblioteksbruger

For at låne skal du oprettes som bruger. Du kan blive oprettet på et af bibliotekerne. Er du 13 år og derover og har MitID, kan du gøre det online.

For at oprette dig selv om låner skal du klikke på "Log ind" oppe til højre her på hjemmesiden og trykke på boksen: "Opret dig som bruger". 

Hvis du skal oprettes på et af bibliotekerne, skal du medbringe dit sundhedskort som legitimation. Sundhedskortet anvendes som lånerkort. Man kan få et lånerkort på biblioteket, hvis man ikke ønsker at bruge sundhedskortet. Der skal vises gyldig legitimation, første gang lånerkortet tages i brug. PIN-kode til bibliotekssystem og bibliotekets øvrige tilbud vælges ved oprettelsen. 

Biblioteket kan opkræve depositum eller forlange kaution, hvis man ikke har fast bopæl i Danmark. Man hæfter for det, der lånes på ens sundhedskort eller lånerkort.

Biblioteket skal have besked, hvis sundhedskortet eller lånerkortet bliver væk, så kortet kan spærres for lån.

Se også: Bibliotekets reglement

Institutioner

Alle daginstitutioner kan oprettes som lånere på biblioteket. Der kan oprettes kort til hver stue eller blot et kort til hele daginstitutionen. Institutioner har længere lånetid. Ønsker man at oprette en institution, skal man henvende sig på sit lokale bibliotek. Print eventuelt indmeldelsesblanketten ud og medbring den i udfyldt stand. Husk at I forinden skal have besluttet om der skal laves kort til hver stue samt hvilken 4-cifret pinkode I ønsker at benytte. Find indmeldelsesblanketten nederst på siden.

Børnelånere

Børn under 13 år kan blive oprettet som lånere, når en af forældrene eller en værge har udfyldt og underskrevet en indmeldelsesblanket. Du kan få blanketten på biblioteket eller finde den nederst på siden.

Efter oprettelsekan du også bruge dit CPR-nummer og pinkode til lån af e-materialer.