Læsevennerne

Projektet Læsevennerne på Korskilde Bibliotek startede i foråret 2015. Med fokus på nærvær og læseglæde bringer projektet generationerne sammen og skaber glæde og gode læseoplevelser for både små og store!

Frivillige seniorer

Læsevennerne er en gruppe frivillige seniorer, der kommer på biblioteket og læser sammen med eleverne fra Korskildeskolens førsteklasser nogle gange i løbet af deres første skoleår.

Hver Læseven har én til to elever, som de følger. Børnene øver sig i at læse en tekst, som de kommer på biblioteket og læser op for deres Læseven. Læsevennen lytter, opmuntrer og taler med børnene – og det er tydeligt, at begge generationer hygger sig i hinandens selskab.

Læsningen i centrum

Formålet med Læsevennerne er at sætte positivt fokus på de små elevers læseudvikling og læseglæde, samt at knytte bånd mellem generationerne i lokalsamfundet. Vi vil gerne give børnene oplevelsen af, at det er både dejligt og vigtigt at lære at læse, og at biblioteket er en vigtig medspiller i den proces.

Læsevennerne er en succes

Læsevennerne er en succes: De små elever og Læsevennerne nyder hinandens selskab og glæder sig til hver seance på biblioteket. De opdager slet ikke, at lærerne og bibliotekaren lister rundt og lytter til dem, imens de sidder rundt omkring på biblioteket og læser. Læsevennerne er nærværende og engagerede omkring de små elevers læsning, og de er på den måde med til at give børnene glæden og stoltheden ved at lære at læse. Lærerne er glade for, at deres elever kan sidde og læse med en voksen i små grupper, og forældrene er positive.

Vil du være Læseven?

Er du efterlønner eller pensionist? Bor du i området omkring Brøderup? Og kunne du tænke dig at blive Læseven for en eller et par af eleverne i 1. klasse på Korskildeskolen fire gange om året? Så er det dig, vi har brug for.

Vil du vide mere om Læsevennerne?

Vil du vide mere om Læsevennerne, eller har du selv fået lyst til at blive Læseven, kan du kontakte kulturformidler Julie Eleonora Walbum på e-mail: jelwal@naestved.dk eller på tlf. 5588 4158.