Persondataforordningen

Persondataforordningen (pr. 25.maj 2018) kræver, at vi indhenter samtykke ved låneroprettelse og informerer dig om dine rettigheder som biblioteksbruger af Næstved Bibliotek og Borgerservice.

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. 

Informationerne er nødvendige for at holde styr på de materialer, du låner, og for at du kan bruge vores hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside, biblioteks-app eller selvbetjeningsautomater, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero. 

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Herunder kan du se, hvilke oplysninger vi har brug for at kende til:

  • CPR-nummer – Bruges til at blive oprettet som låner og til at låne materialer. Herunder udlån, aflevering samt evt. gebyrer og erstatning.
  • Navn - dit navn, som det står på den officielle billedlegitimation.
  • Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser.
  • C/o navn og adresse - aktuel kontaktadresse.
  • Telefon - her kan angives flere telefoner, både fastnet og mobil. Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. 
  • E-mail - bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail kan ændres via hjemmeside eller biblioteks-app.
     

Du kan til enhver til tilbagekalde dit samtykke, som dog vil resultere i at du ikke længere har mulighed for at låne materialer på Næstved Bibliotek og Borgerservice.

Du har tillige til enhver tid retten til at blive ”glemt” i Næstved Bibliotek og Borgerservices system. Her skal du sende en mail til bibikt@naestved.dk
 

Se hvordan Næstved Kommune sikrer databeskyttelse