Billede af adgang til selvbetjent bibliotek

De selvbetjente biblioteker i Næstved og Fuglebjerg er lukkede indtil videre

01.12.17
På grund af uro og hærværk vil de selvbetjente biblioteker i Næstved og Fuglebjerg være lukkede indtil videre.

En større gruppe unge har igennem en længere periode skabt uro på Næstved Bibliotek og Fuglebjerg Bibliotek.

Uroen omfatter støjende adfærd, indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer, vandalisering af inventar, uretmæssig adgang m.m. Denne adfærd har gjort andre borgere utrygge og været ødelæggende for den positive oplevelse, et biblioteksbesøg skal være for alle.

SSP og politi anbefaler en lukning

Vi har derfor i samråd med politi og SSP valgt at lukke for det selvbetjente bibliotek i Næstved og Fuglebjerg indtil videre. Imens vil vi undersøge, hvad der fremover kan gøres, så de unge ikke ødelægger en service, som mange borgere er glade for.

Der vil fortsat være mulighed for at bruge det selvbetjente bibliotek om morgenen. I Næstved vil der være åbent mandag til lørdag kl. 8-10. I Fuglebjerg vil der være åbnet fra kl. 8, og indtil den betjente åbningstid starter mandag til fredag. Herudover vil det selvbetjente bibliotek være lukket.

Lukningen berører ikke Fensmark, Glumsø og Korskilde Bibliotek. Her vil der fortsat være selvbetjent bibliotek, medmindre lignende problemer opstår her.