Vielser
Vielser

Ny lovgivning på vielsesområdet

15.01.19
Skal du giftes og er du eller din partner udlænding, skal I være opmærksomme på hvor og hvordan I skal søge om vielse.

Den 23. november 2018 er lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven vedtaget.
Ændringen i ægteskabsloven betyder, at prøvelsen af ægteskabsbetingelserne med virkning fra 1. januar 2019 deles mellem kommunerne og Statsforvaltningen.

Hvor skal I søge?

I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • Er dansk statsborger
  • Er statsborger i et andet nordisk land
  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Hvis kriterierne er opfyldt søger du/I her.

Hvis kriterierne ikke opfyldes, skal I ansøge hos statsforvaltningen.
Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.