Billede af International House
Billede af International House

Fælles borgerservice for internationale borgere

22.01.15
En ny aftale giver internationale arbejdstagere og udenlandske studerende i Næstved Kommune én samlet indgang til papirarbejde, jobsøgning og netværksskabelse.
En netop underskrevet partnerskabsaftale giver internationale arbejdstagere, medfølgende familier og udenlandske studerende i Næstved Kommune én samlet indgang til hjælp til papirarbejde, jobsøgning og netværksskabelse. Aftalen, som er gældende fra den 2. februar 2015, skaber også bedre vilkår for byens lokale arbejdsgivere.
 
Al forskning viser, at internationale talenter skaber vækst, øger produktiviteten i virksomheder og hjælper til at tiltrække internationale investeringer til Danmark. Her er en god start på tilværelsen i et nyt land afgørende for tiltrækning og sidenhen fastholdelse af den internationale arbejdskraft. Med den nye partnerskabsaftale, hvor byens internationale borgere får mulighed for at få ordnet alt nødvendigt papirarbejde på et sted - i International Citizen Service i København - bliver der skabt grobund for dette.
 
International Citizen Service er placeret i International House, der under samme tag tilbyder en lang række offentlige og private services til virksomheder og internationale tilflyttere. Blandt tilbuddene i International House er der hjælp til jobsøgning for ægtefæller og studerende, faglige og sociale arrangementer samt netværksmøder mv. Virksomheder vil desuden kunne modtage assistance til at rekruttere, ansætte og modtage internationale medarbejdere.
 

Hjælp og vejledning at hente

- Vi synes, at det er en god service, som gør det hele nemmere for internationale borgere og virksomheder. Der kan være mange ting at holde rede på, når man skal bosætte sig i et nyt land eller ansætte en udenlandsk medarbejder. Nu er der mulighed for at klare alt dette på et sted, fortæller teamchef for Borgerservice Annette Struve og tilføjer: - Fremover behandles alt omkring indrejse for internationale borgere i København og ikke i den enkeltes bopælskomme. Er der tvivlsspørgsmål kan vi naturligvis hjælpe og vejlede borgerne i kommunens borgerservice-centre.
 

Fælles borgerservice for internationale borgere

Aftalen, som er skabt som et samarbejde mellem Københavns Kommune og 25 kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, betyder, at internationale borgere i de 25 kommuner får adgang til International Citizen Service i København. Her er alle relevante myndigheder samlet og det er derfor muligt i en enkelt arbejdsgang at udstede CPR nummer, sundhedskort, arbejds- og opholdstilladelse samt skattekort m.m.
 
Danske statsborgere, som har arbejdet i udlandet, skal stadig henvende sig i den kommune, hvor de vil bosætte sig.
 
For yderligere information kontakt: Annette Struve, teamchef, Næstved Bibliotek og Borgerservice på telefon: 55 88 41 70 eller mail: annst@naestved.dk
 
Læs mere om partnerskabsaftalen samt åbningstider og services i International House og International Service på: www.ihcph.dk og www.kk.dk/english