Billede af borgerbetjening

Bøder for ikke at melde flytning

Af Anonym (ikke efterprøvet)
15.01.20
Byrådet i Næstved Kommune har vedtaget, at Borgerservice fremover skal have mulighed for at udstede bøder, hvis en borger afgiver forkerte oplysninger om flytning.

Ifølge Loven om Det Centrale Personregister har borgere pligt til at registrere sig på deres bopæl. Bopælsregistreringen skal ske senest 5 dage efter flytningen. Sker det ikke, eller giver borgeren forkerte oplysninger om flytningen, kan det nu komme til at koste enten 600,- kr. eller 5000,- kr. i bøde afhængig af den enkelte sag.

Hvad kan give en bøde?

Bøden kan udstedes hvis:

  • Flytning ikke anmeldes rettidigt
  • Opgivet flytning ikke anmeldes
  • Der afgives forkerte oplysninger om flytningen og de forhold, der skal registreres i forbindelse med flytningen

Borgeren skal have handlet forsætligt eller groft uagtsomt for at få en bøde. Det vil sige, at fejlen skal kunne tillægges borgeren. Det er Borgerservice, der i den enkelte sag vil vurdere, om det er borgerens fejl.
Der er visse tilfælde, hvor der ikke vil blive udstedt bøder for fejl i oplysningerne.

Det er for eksempel hvis Borgerservice vurderer, at overskridelsen af fristen ikke er borgerens fejl, eller hvis borgeren lider af mentale eller fysiske diagnoser og har brug for hjælp til registreringen.

Hvorfor udstede bøder?

Bødesystemet forebygger fejl i borgernes bopælsregistrering. Den slags fejl vil man helst undgå, da de kan skabe problemer for både den borger, der ikke er registreret korrekt samt for borgere, der helt lovligt opholder sig på en adresse, som en anden borger fejlagtigt har registreret sig på. Det kan nemlig få betydning for de ydelser, som den korrekt registrerede borger har ret til.

Muligheden for at udstede bøder vil desuden medvirke til at begrænse socialt bedrageri. Tidligere har der ikke været nogen konsekvens, hvis borgere har givet ukorrekte oplysninger i en bopælssag, eller hvis borgeren har spekuleret i ikke at anmelde flytning for at få sociale ydelser - men det vil der være nu.

Derudover vil muligheden for at udstede bøder i flyttesager betyde flere korrekte oplysninger og dermed en kortere sagsbehandlingstid.