Vil du fortælle om din forening?

06.06.18
Til efteråret opretter biblioteket debatforummet ’OmegnsOnsdage’, hvor kommunens lokalforeninger, interesseorganisationer, velgørenhedsorganisationer, grupper dannet til forskellige specifikke gøremål mm. kan fortælle om deres arbejde til alle, der har lyst til at lytte.

Næstved Bibliotek og Borgerservice er et naturligt mødested for kommunens borgere. Et mødested, hvor borgerne har adgang til informationer og viden, men også har mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger, samfundsmæssige spørgsmål, demokrati og politik.

Vi vil gerne tilbyde jeres organisation plads på biblioteket en onsdag i efteråret, hvor I kan fortælle, hvad I laver, hvorfor I gør det og gerne lægge op til debat om det, I interesserer jer for og hvad det betyder for samfundet.

OmegnsOnsdage vil fast være onsdage fra kl. 17 til 19. Arrangementet behøver ikke at vare to timer, men starter altid klokken 17.

OmegnsOnsdage kan være på alle kommunens biblioteker. Det vil sige Næstved Bibliotek, Fuglebjerg Bibliotek, Glumsø Bibliotek, Fensmark Bibliotek eller Korskilde Bibliotek.
Vi holder det selvfølgelig, hvor det giver bedst mening i forhold til foreningen, emnet og lokalområdet.

Biblioteket vil sørge for det praktiske. Opstilling af borde, skærme og lyd samt markedsføring af OmegnsOnsdagen på vores hjemmeside og sociale medier.
Selve afholdelsen af arrangementet vil dog alene være foreningens/organisations ansvar.

Vi har tilladt os at sætte et par enkelte grænser for OmegnsOnsdagene:
Vi ønsker ingen direkte partipolitisk agenda, men gerne politiske debatter om bestemte emner
Vi ønsker ingen religiøs agenda, men gerne debatter om religiøse emner og kirken i samfundet.
Aftenerne er ikke beregnet til salg.

Vi håber, at jeres forening eller organisation vil bruge en aften på biblioteket til at fortælle om lige netop jeres område.

Vil du tilmelde din forening eller organisation eller bare høre nærmere, så skriv eller ring til en af følgende:

Helle: 55 88 41 64 / hsiga@naestved.dk
Jesper: 55 88 41 58 / jechr@naestved.dk

Lars: 55 88 41 35 / laman@naestved.dk