Stor succes med læsevenner

Læsevennerne på Korskilde Bibliotek – fokus på nærvær og læseglæde.

På Korskilde Bibliotek er vi rigtig stolte af Læsevennerne, som er et projekt vi startede med at søsætte i foråret 2016.

Frivillige seniorer
Læsevennerne er en gruppe frivillige seniorer, som er fuldstændig fantastiske at arbejde sammen med. De kommer på biblioteket og læser med eleverne fra Korskildeskolens førsteklasser nogle gange i løbet af de små elevers første skoleår. 
Hver Læseven har en til to elever i hver klasse som de følger, så det er de samme børn der læser for dem, når Læsevennerne kommer på besøg på biblioteket. 
Børnene øver sig i at læse en tekst, som de kommer over på biblioteket og læser op for deres Læseven. Læsevennen lytter, opmuntrer og taler med børnene – og det er tydeligt, at begge generationer hygger sig i hinandens selskab med læsningen.

Læsningen i centrum
Formålet med Læsevennerne er at sætte positivt fokus på de små elevers læseudvikling og læseglæde, samt at knytte bånd mellem generationerne i lokalsamfundet. 
Vi vil gerne give børnene oplevelsen af, at det er både er dejligt og vigtigt at lære at læse, og at biblioteket er en vigtig medspiller i den proces. 

Nærvær og engagement
Det er fantastisk at opleve Læsevennerne og de små førsteklasseelever sammen. De opdager slet ikke, at lærerne og bibliotekaren lister rundt og lytter til dem, imens de sidder rundt omkring på biblioteket og læser. Læsevennerne er nærværende og engagerede omkring de små elevers læsning, og er på den måde med til at give børnene glæden og stoltheden ved at lære at læse.

Læsevennerne er en succes
Læsevennerne er en succes: De små elever og Læsevennerne nyder hinandens selskab og glæder sig til hver seance på biblioteket. Lærerne er glade for, at deres elever kan sidde og læse med en voksen i så små grupper og forældrene er positive.
Læsevennerne glæder sig til at skulle følge de nye elever i første klasse efter sommerferien.