Foto fra IT-café på Fuglebjerg Bibliotek
Foto fra IT-café på Fuglebjerg Bibliotek

IT-netværket nomineret til fornem pris

04.11.15
IT-netværket i Næstved Kommune er blandt 10 nominerede til Digitaliseringstyrelsens pris: Årets digitale initiativ.
IT-netværket i Næstved Kommune blev etableret, fordi Byrådet havde givet en ekstrabevilling på 500.000 kr. årligt til Næstved Bibliotek og Borgerservice, for at gøre særligt ældre borgere mere digitalt selvhjulpne. En af indsatserne var at etablere et netværk for alle de aktører der hver for sig gør noget for at hjælpe borgerne ind i den digitale tidsalder.

Formålet med netværket er at alle de personer, grupper, foreninger, organisationer og virksomheder, der er i kommunen, og som hjælper borgerne med at blive digitalt selvhjulpne, bliver bedre til at koordinere indsatsen og lære af hinanden.
 

Mange forskellige deltagere

Indtil videre tæller netværket oplysningsforbundene, Ældresagen, pensionistforeningerne i Fuglebjerg, Glumsø og Holmegård, Borgerforeningen i Hyllinge, Seniorværkstedet, ældrecentrene, IT-klubberne, de IT-frivillige på HB og i Glumsø, Sam-Ex, Næstved Kulturforening samt en række enkeltpersoner, der i privat regi hjælper andre med IT.
 

Glad og stolt kulturrådsformand

”Jeg ser IT-netværket som et resultat af et frugtbart samarbejde mellem det kommunale og borgerne. Det er rigtig godt, når borgere tager ansvar for at deres medborgere kan blive bedre rustet til den digitale virkelighed. Jeg er glad for at biblioteket er gået i spidsen for at samle disse frivillige kræfter og foreninger i et samarbejde. Og jeg er meget stolt af at Digitaliseringsstyrelsen har nomineret IT-netværket til denne pris” udtaler Linda Frederiksen, formand for Kulturudvalget i Næstved Kommune.
 
”Næstved Bibliotek og Borgerservice gør i forvejen meget for at gøre borgere bedre til at klare sig selv i den digitale tidsalder - fx ved at afholde IT-caféer, hvor man kan få hjælp til konkrete IT- problemer. Men at få de mange øvrige organisationer og foreninger og enkeltpersoner draget ind i et givtigt samarbejde, så man koordinerer gode idéer, giver hinanden læringstips og sammen dækker behovet for hjælp meget bedre, kan kun siges at være virkelig godt tænkt og udført.”, lyder det afslutningsvist fra Linda Frederiksen.
 

Spænding før prisuddelingsfest

Om IT-netværket modtager prisen Årets digitale initiativ afsløres ved den spændende prisuddelingsfest d. 19. november, hvor repræsentanter for IT-netværket spændt vil deltage. Præmien er på 10.000 kr., som skal bruges på et relevant kursus eller oplæg til gavn for initiativet.
 

Lidt mere om IT-netværket:

Pt. er der 56 personer, foreninger mv. i netværket.Der afholder 5 netværksmøder om året i månederne januar, marts, maj, september og november. Møderne afvikles efter en nogenlunde fast skabelon, hvor der først er noget fagligt input, enten fra nogle af medlemmerne eller fra en ekstern oplægsholder, og dernæst er der spisning og almen snak/ videndeling hen over bordet. Typisk kommer der 15-20 personer til netværksmøderne.Netværket har medvirket til at højne kvalifikationerne hos de frivillige og skabe kontakter på tværs, og det har skabt et overblik over, hvor meget, der rent faktisk gøres fra forskellig side for at højne vores medborgeres IT-færdigheder.Er du interesseret i at høre mere om eller deltage i IT-netværket kan du henvende dig til projektleder, Astrid Bergstedt, Næstved Bibliotek og Borgerservice.
 
Digitaliseringsstyrelsen står bag kåringen af Årets digitale initiativ i samarbejde med KL, Danske Regioner, Kulturstyrelsen, Ældre Sagen, Telecenter Danmark og Danske Seniorer.