Foto fra borgermøde på Fuglebjerg Bibliotek
Foto fra borgermøde på Fuglebjerg Bibliotek

Borgermøde - hvad så nu?

18.12.15
I november var der borgermøde på Fuglebjerg Bibliotek, hvor fremtidens bibliotek og borgerservice var på programmet. Hvad er der sket siden med de idéer, som kom på bordet den aften?

Der blev foreslået mange gode initiativer og konkrete opgaver fra de fremmødte på borgermødet. Det er selvfølgelig ikke alle idéer, der kan realiseres på én gang. Og de fleste forslag forudsætter et tæt samarbejde mellem biblioteket og borgere, der har lyst til at engagere sig.

Fælles aktivitetskalender for lokalområdet

Ud af de mange forslag har biblioteket valgt at gå videre med ønsket om at etablere en fælles aktivitetskalender for Fuglebjerg og omegn. Konkret vil biblioteket invitere alle, der har interesse i og erfaring med at indsamle og vedligeholde informationer om lokale arrangementer, til et fælles møde på biblioteket. Det skulle gerne resultere i en løsning og dermed en opfyldelse af dette ønske.

Fælles tavle til kontakter

En anden meget konkret idé, som biblioteket vil arbejde videre med, er ønsket om en stor fælles tavle på biblioteket til at skabe kontakter mellem de borgere, som lægger vejen forbi biblioteket. Hvordan den skal se ud, og hvor den skal placeres, vil interesserede borgere få mulighed for at diskutere, når biblioteket i starten af det nye år vil indbyde til et møde omkring dette.

Udviklingshus Fuglebjerg

Siden borgermødet er biblioteket kommet videre med arbejdet omkring Udviklingshus Fuglebjerg. Udviklingshuset kommer til at indeholde et erhvervsfællesskab for mikrovirksomheder, der får mulighed for at leje kontorer på bibliotekets 1. sal. Det vil fortsat være muligt for studerende, foreninger og andre interesserede at booke studierum og mødelokaler og der vil blive arrangeret kurser, workshops og foredrag. Visionen er, at bibliotek, virksomheder og lokalsamfund kan udnytte de fælles ressourcer i huset og sammen udvikle og skabe nyt.

Spændende kurser og foredrag i 2016

Fuglebjerg Bibliotek ser frem til at byde velkommen i det nye år, bl.a. med spændende kurser og foredrag. Det første er allerede den 20. januar, hvor Lottie Douglas gæster biblioteket med foredraget ”Fra stress til styrke”.