Kort over afstemningsresultatet 1920
Kort over afstemningsresultatet 1920

Sønderjylland stemt "hjem" for 100 år siden

10.02.20
I dag, d. 10. februar, for 100 år siden i 1920, stemte et flertal i Sønderjylland for at tilhøre Danmark. Vi har bøgerne om emnet.

Versailles-Traktaten endte med at fastlægge en afstemning i to zoner: Det nordlige Sønderjylland (1. zone) og Mellemslesvig (2. zone). 

Dansk flertal i 1. zone
Afstemningen i første zone fandt sted den 10. februar. Godt 100.000 borgere afgav deres stemmer, valgdeltagelsen lå dermed over 90 %. Samlet set stemte 74,9 % for Danmark og 25,1 % for Tyskland. I tre sønderjyske købstæder var der dog isoleret set tysk flertal, særligt i Tønder, hvor tre fjerdedele af de stemmeberettigede stemte tysk.

Tysk flertal i 2. zone
Anderledes gik det i anden zone. Her afgav godt 64.000 borgere deres stemme den 14. marts, og samlet set blev det et klart tysk flertal på ca. 80 %. Både i Flensborg og i samtlige landsogn var der tysk flertal, kun tre små afstemningssteder på øen Før i Vadehavet mønstrede et dansk flertal. 

Hele det område og dermed også byen Flensborg, hvor det tyske flertal lå på 75 %, tilfaldt Tyskland. Den 15. juni modtog den danske gesandt fredskonferencens detaljerede beskrivelse af den nye grænse, og datoen er den officielle Genforeningsdag mellem Sønderjylland og det øvrige Danmark. 

Læs mere på: https://genforeningen2020.dk/historien/

Herunder kan du finde uddybende litteratur om Genforeningen 1920: 

Materialer