UGE17 – Bibliotekernes Verdensmålsuge

27.03.23
UGE17 er de danske folkebibliotekers nye Verdensmålsuge. Her kan du læse om UGE17 og se, hvad du kan opleve og deltage i på Næstved Bibliotek.

Program for UGE17 på Næstved Bibliotek

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

OBS: Programmet udvikler sig fortsat, så der kan komme flere arrangementer og aktiviteter til. Hold derfor øje med siden her, hvis du vil være opdateret på, hvad der sker i forbindelse med UGE17 på bibliotekerne i Næstved Kommune.

Generelt om UGE17
Formålet med UGE17-kampagnen er at bruge bibliotekerne som platform for lokale kræfter til at skabe synlighed, lokale løsninger og øge den folkelige forankring omkring FNs 17 verdensmål. UGE17 er skabt af Danmarks Biblioteksforening, og er forankret i den nationale DB2030-indsats. I skrivende stund er over 60 kommuners biblioteker tilmeldt som UGE17-biblioteker og flere ventes at deltage. Desuden er de to kongelige biblioteker i henholdsvis København og Aarhus tilmeldt, ligesom flere nationale organisationer også har meldt deres interesse ift. at samarbejde og danne partnerskab med bibliotekerne ind i UGE17, og dermed medvirke til at give Verdensmålsugen UGE17 endnu mere volumen og opmærksomhed. 

UGE17 er ved at udvikle en række samarbejder med blandt andre CONCITO, DR, DeltagerDanmark, Verdens Bedste Nyheder, Ungdomsskoleforeningen m.fl., der alle er med til at forme og bidrage til ugens indhold.

FN’s verdensmål er sat i verden for at arbejde frem mod en bæredygtig fremtid i partnerskab. Dette er set ind i et holistisk perspektiv, hvor ikke kun den klimamæssige dagsorden italesættes og målgøres. Der fokuseres på sociale, økonomiske og miljømæssige mål for bæredygtig udvikling, som aktiviteterne i UGE17 vil medvirke til at gøre endnu mere interessante og tilgængelige ved at give dem et mere folkeligt perspektiv. 

Helt lavpraktisk vil UGE17-kampagnen være en løftestang for mere fri villighed. Viljen til at give til fællesskabet og hinanden er en selvindlysende motor for at skabe forandring. Det er noget, vi alle kan nikke til, men som vi måske også blot har taget for givet. Verdensmålsugen er med sine mange biblioteker en åben platform til at adressere det forhold, og gøre noget ved det.

Emne