NæstvedArkiverne

NæstvedArkiverne

Adgang
Frit tilgængelig
NæstvedArkiverne er Næstved Kommunes arkiv og rummer både kommunale og private arkivalier.

NæstvedArkiverne indsamler og bevarer arkivalier fra Næstved Kommunes administration og eksterne virksomheder samt arkivalier fra lokale foreninger, virksomheder, organisationer, forretninger og private borgere.

NæstvedArkiverne har digitaliseret udvalgte samlinger. Du kan bl.a. søge i billeder og film fra Næstved og omegn, og der oprettes løbende temaer, hvor forskellige kilder om samme emne samles.

Digitaliseringen af arkivet pågår løbende.