Vil du udstille?

Har du lyst til at lave en udstilling på et af bibliotekerne, er du velkommen til at kontakte os. Send venligst en mail med oplysning om dig selv og emnet for din udstilling til det bibliotek hvor du gerne vil udstille. Så bliver der lavet en nærmere aftale.

Næstved Bibliotek

Mulighed for udstillinger i to udstillingsskabe og en glasmontre i foyeren. Udstillingsperiode: op til 1 måned. Kontakt: Ida Eriksen, tlf: 5588 4013, mail: ideri@naestved.dk

Midt i biblioteket ligger udstillings- og eventrummet: X-rummet, som også kan benyttes til udstillinger. Det  kan bruges af såvel enkeltpersoner, som grupper, foreninger, kommunale centre og institutioner og andre, som har noget spændende og interessant at præsentere. X-rummet kan bookes i op til 1 måned. Hvis du ønsker at booke X-rummet, sender du en beskrivelse af udstillingens formål og indhold til Ida Eriksen, tlf: 55884013, mail: ideri@naestved.dk. Efter vurdering og godkendelse, vil du modtage en bekræftelse på bookingen.

Fensmark Bibliotek

Mulighed for maleri- og fotografiudstillinger på væggene i salen. 
Kontakt biblioteket på tlf.: 5588 4010 eller e-mail: nstfe@naestved.dk

Fuglebjerg Bibliotek

Mulighed for at udstille malerier på væggene rundt omkring i biblioteket. Der er plads til 10-15 store billeder og 20-25 små billeder. Udstillingsperioden er som regel en måned. Biblioteket har desuden to montrer, hvoraf den ene er placeret i børnebiblioteket. I montrerne er der plads til mindre udstillinger, f.eks. kunsthåndværk, samlerobjekter, tegninger eller legetøj.
Kontakt biblioteket på tlf.: 55 88 40 20 eller e-mail: nstfu@naestved.dk

Glumsø Bibliotek

Glumsø Bibliotek har 3 montrer, der kan bruges til mindre udstillinger som f.eks. legetøj, samlerobjekter m.m. Udstillingsperiode aftales i hvert enkelt tilfælde.
Kontakt biblioteket på tlf.: 5588 4030 eller e-mail: nstgl@naestved.dk

Korskilde Bibliotek

Har du noget, du gerne vil udstille, er du velkommen til at henvende dig med dine ideer.
Kontakt biblioteket på tlf.: 5588 4050 eller e-mail: nstko@naestved.dk