Selvbetjent åbningstid

Det selvbetjente bibliotek er en selvbetjeningsløsning uden personale, hvor du selv lukker dig ind i biblioteket med dit sundhedskort og din fire-cifrede pinkode.

Hvad er et selvbetjent bibliotek?

I det selvbetjente bibliotek er der ikke personale til stede. Du lukker dig selv ind, og som låner skal du klare dig selv. Det selvbetjente bibliotek bygger på et tillidsforhold mellem dig og biblioteket. Det er vigtigt, at du færdes i ro og orden og passer godt på biblioteket.

Hvem kan bruge det selvbetjente bibliotek?

For at benytte det selvbetjente bibliotek skal du være indmeldt som bruger på biblioteket. Indmeldelse sker ved personlig henvendelse i den betjente åbningstid. Hvis du er fyldt 13 år og har MitID, kan du også gøre det online. For at oprette dig selv om låner skal du klikke på "Log ind" oppe til højre her på hjemmesiden og trykke på boksen: "Opret dig som bruger". 

Hvis du tager andre personer med, når du lukker dig ind i det selvbetjente bibliotek, er det dit ansvar. Luk derfor kun personer, som du kender godt, med ind.

Hvordan kommer jeg ind?

For at få adgang til det selvbetjente bibliotek skal du anvende kortlæseren ved indgangen til biblioteket. På Næstved Bibliotek er der adgang gennem døren under Kulturbroen. Du lukker dig ind med sundhedskort eller lånerkort og din biblioteks-pinkode. Dit navn og CPR-nummer bliver registreret, når du lukker dig ind.

Hvordan kommer jeg ud?

Når biblioteket lukker, sættes alarmen automatisk til. Du bliver mindet om tiden over højtalersystemet. Du skal gå ud af døren, som åbner af sig selv. Lyset slukker automatisk.

Hvilke muligheder har jeg i den selvbetjente åbningstid?

Du kan benytte alle bibliotekets faciliteter, f.eks. aflevere og låne materialer, afhente bestilte materialer, fotokopiere og printe, benytte pc’er og internet samt læse aviser og tidsskrifter. Biblioteket har trådløst netværk, så du kan også benytte din egen bærbare pc, tablet eller smartphone. Og der er naturligvis adgang til bibliotekets søgebase og e-biblioteket.

Hvordan afhenter jeg bestilte materialer?

Materialer, der er klar til afhentning, står på reolerne med reserverede materialer. På selvbetjeningsautomaten kan du se din status og få oplyst hvilke materialer, der står klar til dig, samt på hvilke hylder de står. Når du har fundet dit materiale, skal du huske at låne det på automaten ved udgangen.

Hvad gør jeg, hvis gaten hyler?

Hvis et materiale ikke er udlånt korrekt, vil gaten ved udgangen hyle. Hvis det sker, så prøv at låne det én gang til. Hvis det fortsat aktiverer alarmen ved udgangen, må du komme tilbage og få hjælp i den betjente åbningstid.

Hvis jeg skylder gebyr?

Gebyrer overføres automatisk til senere betaling. Du kan vælge at betale, næste gang du kommer i den betjente åbningstid, eller du kan betale dit gebyr på vores hjemmeside.

Hvis jeg har brug for vejledning?

Du kan henvende dig i den betjente åbningstid, hvor du kan få hjælp og vejledning af personalet. Vi hjælper dig gerne med at finde de rigtige materialer og informationer og med at låne, aflevere og reservere materialer. Du skal altid møde personligt op ved betjening i Borgerservice.

Særlige lukkedage

Når der afholdes arrangementer i den selvbetjente åbningstid, vil adgangen til at benytte det selvbetjente bibliotek ofte blive begrænset. Dette vil blive bekendtgjort ved opslag og meddelelse på bibliotekets hjemmeside. Af hensyn til rengøring og oprydning vil der være dage i forbindelse med helligdage, hvor biblioteket har lukket – også for den selvbetjente åbningstid.

Biblioteket forbeholder sig ret til uden varsel at lukke adgangen til det selvbetjente bibliotek.

Sikkerhed

For at sikre, at der ikke sker noget uhensigtsmæssigt, er der etableret overvågning af hele biblioteket. Overvågningen følger ”Retningslinje for Næstved Kommunes brug af tv-overvågning”. Optagelser fra overvågningskameraerne kan overdrages til politiet som bevismateriale.

Af sikkerhedshensyn må du ikke åbne vinduer og døre.

Du skal forlade biblioteket ved lukketid. 15 minutter før lukketid annonceres lukningen med en højtalerbesked. Alarmen tilsluttes umiddelbart efter lukketid. Uberettiget udløsning af alarmen kan medføre erstatningspligt.

Ødelæggelser og hærværk bliver meldt til politiet. Du vil blive afkrævet erstatning, hvis du har forårsaget skader på materialer eller inventar.

Udelukkelse

Ved overtrædelse af reglerne vil adgangen til at benytte de selvbetjente biblioteker i Næstved Kommune blive inddraget.