Regler for brug af internet og it-udstyr

Reglerne gælder for al brug af it-udstyr, trådløst netværk og internetadgang på bibliotekerne i Næstved Kommune.

Det er forbudt at benytte bibliotekets netværk til:

At søge efter pornografiske sider eller andre sider, der kan virke anstødelige.
Ulovlig indtrængen i databaser.
Spredning af budskaber, der strider mod dansk lovgivning.

Det er ikke tilladt at ændre opsætning på bibliotekets it-udstyr.
 
Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre udelukkelse fra benyttelse af biblioteket i en periode.