IT-torvet på Næstved Bibliotek

På IT-torvet kan du gratis benytte pc og internet

IT-torvets computere kan bruges til:

Informationssøgning
Mail- og chatprogrammer
Regne- og tekstbehandlingsprogrammer (Office-pakken)
Præsentationsprogrammer (Office-pakken)
Offentlige selvbetjeningsløsninger
Jobsøgning
Nethandel
Scanning (separat scanner ved to pc'er)

Hvem kan bruge IT-torvet?

IT-torvet på Næstved Bibliotek er forbeholdt dem, der gerne vil sidde ved en pc i et roligt miljø, og de kan benyttes af både børn og voksne. Ønsker man at game, henvises der til gamer-området.
Det er ikke tilladt at spise og drikke ved bibliotekets computere. 

Kan du få hjælp?

Der er jævnligt IT-frivillige på biblioteket. De kan hjæpe dig med forskellige IT-mæssige udfordringer, brug af scanner, printer osv.

Gratis

Brug af IT-torvet er gratis. Kopiering/print koster efter gældende takster.