Lån af lokaler

Se her hvilke lokaler de enkelte biblioteker råder over.

Næstved Bibliotek

Næstved Bibliotek råder over Salen, der kan opdeles i tre mindre møderum. Lokalerne kan lånes/lejes af foreninger og folkeoplysningsforbund til arrangementer, kurser og mødevirksomhed i dag- og aftentimer efter visse regler.

Hør mere om mulighederne og book Salen ved at ringe på tlf. 5588 5588
mandag til onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-13 - eller send en mail til bibliotekerne@naestved.dk 

Du kan også booke et studierum, som er beregnet til 2-3 personer. Det er gratis at låne studierummet, og det kan benyttes i bibliotekets betjente åbningstid.

Du skal selv sørge for at spritte lokalets udstyr af før og efter brug.

Book studierummet på Næstved Bibliotek her

Fensmark Bibliotek

Biblioteket har en mødesal, som kan benyttes af foreninger i Næstved Kommune. Der er plads til 24 personer ved cafeopstilling og 30 ved foredragsopstilling. 
Udstyr: Tavle, projektor og lærred. Der er adgang til kaffemaskine og service mv. i bibliotekets køkken.

Aftenmøder skal være afsluttet senest kl. 20.00. Hvis du har brug for lokalet frem til kl. 21.30, skal du kontakte biblioteket for at få en individuel aftale. Du kan booke mødesalen i 1-3 timer. 

Du skal selv sørge for at spritte lokalets udstyr af før og efter brug. 

Book mødelokale på Fensmark Bibliotek her

Fuglebjerg Bibliotek

Der er 2 studielokaler på 1. sal med henholdsvis 1 og 2 arbejdspladser. De er indrettet med skrivebord, whiteboard, computer med netadgang og adgang til printer. Der er også mulighed for at booke et stort mødelokale med storskærm og whiteboard. I lokalet kan der være 30 personer ved opstilling med stolerækker og 25 personer ved bordopsætning. Derudover er der indrettet et mødelokale uden teknisk udstyr, men med mulighed for brug af whiteboard, med plads til 8 personer. De kan benyttes af alle borgere.

Hvis du har brug for lokalet frem til kl. 21.30, skal du kontakte biblioteket for at få en individuel aftale.

Du skal selv sørge for at spritte lokalets udstyr af før og efter brug.  

Biblioteket råder også over et ”Fortællerum”. Her findes en lille scene, en fortællerstol og podier. Der er plads til 20 – 25 børn eller ca. 12 voksne.

Book på Fuglebjerg Bibliotek her

Glumsø Bibliotek

I Borgerstuen er der plads til 8 personer. Du kan booke Borgerstuen i op til 3 timer pr. dag. Borgerstuen skal forlades senest kl. 20.00. Hvis du har brug for lokalet frem til kl. 21.30, skal du kontakte biblioteket for at få en individuel aftale.

Du skal selv sørge for at spritte lokalets udstyr af før og efter brug. 

Book Borgerstuen på Glumsø Bibliotek her

Korskilde Bibliotek

Bibliotekets multirum kan benyttes af foreninger i nærområdet. Multirummet kan bookes til møder og arrangementer. Der er mulighed for afskærmning med foldevæg. 
Udstyr: Scenepodie, projektor, lydanlæg og Smartboard. Mulighed for at tilslutte pc og Mac (kræver VGA-adapter). Kapacitet: 30 personer ved bordopstilling. 30 personer ved stoleopstilling.

Du kan booke mødelokalet i op til 4 timer pr. dag. Aftenmøder skal være afsluttet senest kl. 20.00. Hvis du har brug for lokalet frem til kl. 21.30, skal du kontakte biblioteket for at få en individuel aftale.

Du skal selv sørge for at spritte lokalets udstyr af før og efter brug.  

Book multirum på Korskilde Bibliotek her