Lektørudtalelse

Forfatter: Carsten Güllich-Nørby

Kort om bogen

Alkoholisme, mord og mulig genetisk mutation er nogle af de dødsårsager Maria Helleberg og Jørgen Lange Thomsen finder blandt de danske kongelige gennem tiderne fra Knud den Store til Frederik den Niende. Både for den historisk og den royalt interesserede læser

Beskrivelse

Historikeren og forfatteren Maria Helleberg skriver sammen med retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen en bog om årsagerne til, at danske kongelig døde. Om bogens motiv skriver Maria Helleberg bl.a.: "Hvorfor i det hele taget beskæftige sig med årsagerne til danske kongers død? Fordi døden er den store ligemager. Fordi vi netop gennem døden bliver synlige som skrøbelige organismer." Efter en indledning med historik og afsnit om, hvordan en retsmediciner arbejder følger en række kronologiske afsnit med start i vikingetiden med Knud den Store og op til nyere tid med den sidst døde konge Frederik den Niende. Hvert afsnit starter med Maria Hellebergs historiske gennemgang fulgt af Jørgen Lange Thomsen retsmedicinske bud på dødsårsager. Overskrifter er fx "Christian den Fjerde og 1600-tallets alkoholisme", "Pest, synd og børn" og "Åbenhed og privatliv"

Vurdering

Interessant mix af historie og retsmedicin. Det er underholdende læsning

Andre bøger om samme emne

Der findes ikke lignende bog. Andet kuriøst om de kongelige er fx Danske kongegrave. [Bind] 1