Lektørudtalelse

Forfatter: Jesper Holtoug

Kort om bogen

Spændende fagbog om et både vigtigt og ubehageligt emne, nemlig: Hvad sker der med børnene, når et land er i krig? Især for 12-15-årige

Beskrivelse

Ny udgivelse i serien: "De store fagbøger". Bogen behandler temaet om børn og krig meget bredt. Således er der historiske afsnit om, hvordan børn i tidligere tider blev inddraget i krig, for eksempel nazisters børn. Desuden beskriver bogen, hvordan børn forskellige steder i verden dels bliver brugt som børnesoldater og dels bliver påvirket af krig og ufred, fordi de nu en gang er de svageste og derfor ofte er krigens første ofre. Der er desuden et afsnit om børn på flugt fra krig også ofte er de. Endelig beskrives det i bogen, hvordan det kan påvirke et barn, når far eller mor drager i krig

Vurdering

En fremragende fagbog. Barsk og ubehagelig, men ikke desto mindre svær at komme uden om. Desuden er bogen velskrevet - og bogen kommer godt og bredt omkring sit tema

Andre bøger om samme emne

Af andre gode fagbøger om emnet kan nævnes: Flygtninge, Soldater og Krig. Alle disse gode fagbøger er både kortere og lettere end den her anmeldte