Nina Ewald, Poul Petersen (f. 1950-09-29): Design med græsser : mere natur i haver og anlæg
  • Bog

Design med græsser : mere natur i haver og anlæg

Græsser kan bruges til meget i såvel private haver som i parker og anlæg, hvor de ud over at give karakter og dybde til beplantningen er gode for biodiversiteten. Læg og lærd med interesse for haver og natur kan læse med her

Henter beholdningsoplysninger.