Billede af adgang til selvbetjent bibliotek
Det selvbetjente bibliotek i Fensmark lukker i lighed med Næstved og Fuglebjerg

Selvbetjent bibliotek i Fensmark er lukket

10.01.18
På grund af uro og hærværk lukker det selvbetjente bibliotek i Fensmark indtil videre om aftenen og i weekenden. Det samme har i nogen tid været gældende i Næstved og Fuglebjerg.

I december måned måtte Næstved og Fuglebjerg Bibliotek lukke for det selvbetjente bibliotek om aftenen og i weekenden. Det samme sker nu på Fensmark Bibliotek.

En større gruppe unge har igennem en længere periode skabt uro på bibliotekerne. Uroen omfatter støjende adfærd, indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer, vandalisering af inventar, uretmæssig adgang m.m. Denne adfærd har gjort andre borgere utrygge og været ødelæggende for den positive oplevelse, et biblioteksbesøg skal være for alle.

SSP og politi anbefaler en lukning

Vi har derfor i samråd med politi og SSP valgt at lukke for de selvbetjente biblioteker om aftenen indtil videre. Imens undersøger vi, hvad der fremover kan gøres, så de unge ikke ødelægger en service, som mange borgere er glade for.

Der vil fortsat være mulighed for at bruge det selvbetjente bibliotek om morgenen.

Lukningen berører ikke Glumsø og Korskilde Bibliotek. Her vil der fortsat være selvbetjent bibliotek, medmindre lignende problemer opstår her.