Barn tager bog ned fra hylde på bibliotek. Foto: Pierre Bamin for Unsplash.
Foto: Pierre Bamin for Unsplash.

To børnekulturformidlere søges

05.07.22
Er du en af Næstved Biblioteks to nye børnekulturformidlere? Læs mere her.

På Næstved Bibliotek og Borgerservice arbejder vi for at borgerne opnår indsigt og udsyn til at navigere i eget liv. Det gør vi særligt i mødet med litteraturen, men også via borgerinddragelse og stærke fællesskaber. Vi ønsker at styrke indsatsen omkring børns læselyst og søger derfor to børnekulturformidlere med en stor viden om og passion for børnelitteratur.

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig at blive en del af en stor, mangfoldig, nytænkende og dynamisk arbejdsplads, hvor dagene er indholdsrige, udfordrende og sjældent ens. Du kommer til at indgå i afdeling bibliotek med 30 kolleger der har forskellig faglig baggrund. Afdelingen dækker både voksen- og børnebibliotek. Hele virksomheden har 75 medarbejdere og mere end 50 frivillige. Du bliver en del af den gruppe af kulturformidlere, der har særligt fokus på børns læsning.

Vi forventer
Du skal være netværksskabende og evne at samarbejde med skoler, institutioner og forældre. Du skal kunne arbejde både alene, i mindre grupper og i en større sammenhæng. Som en del af gruppen Børns Læsning skal du arbejde med vores tilbud til skolerne. Her skal du planlægge og forestå aktiviteter med særligt fokus på indskolingen. Du skal have lyst og evne til at sætte dig selv i spil i arbejdet med at formidle litteratur, læselyst og læsekultur til målgruppen, og etablere et godt samarbejde med skolerne. Du skal formidle på en inddragende og indlevende måde, og du skal bringe dine pædagogiske og relationelle kompetencer på banen i mødet med børnene og deres voksne.

Vi forventer at du deltager aktivt i at udvikle kerneopgaven og vores fælles arbejdsplads, og at du kan møde både borgere og kollegaer med en professionel tilgang. Du får gode muligheder for løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse. Da vi også arbejder med digital formidling, vil det være en fordel, at du har erfaring med formidling via hjemmesider og sociale medier. Har du desuden særlige erfaringer med at nå forældre og børn i deres fritid er det et ekstra plus.

I din ansøgning må du meget gerne komme med eksempler på dine gode litterære, formidlingsmæssige og pædagogiske kompetencer.

Vi lægger vægt på at du har

  • stor interesse for børnelitteratur og kultur
  • stærke formidlingskompetencer, både mundtligt, skriftligt og digitalt
  • relationelle og didaktiske kompetencer
  • netværkskompetencer
  • erfaring med vejledning og informationssøgning
  • lysten til at udvikle, afvikle og afslutte aktiviteter, både alene og sammen med andre

Du er måske uddannet bibliotekar, pædagog, lærer eller lign., men det er ikke en betingelse, hvis du har de rette kompetencer.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Tiltrædelse den 1. oktober 2022.

Arbejdstid pr. uge henholdsvis 33 timer og 37 timer. Du bedes i din ansøgning angive, om du er interesseret i begge eller kun den ene stilling.

Du kommer til at indgå i dækningen af udlånsvagter på Næstved Bibliotek - og muligvis på et vores lokalbiblioteker. Du skal derfor forvente aftenarbejde samt fredag- og lørdagsvagt hver 6. uge. Vi giver mulighed for at arbejde hjemme 1-2 dage om ugen, når opgaven tillader det.

Vil du vide mere
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kulturformidler Helle Østerholm i uger 26-28 på telefon 5588 4015 eller Vicebiblioteksleder Malene Hansen i ugerne 29-31 på telefon 5588 4129.

Ansøgningsfrist er søndag den 7. august 2022. Herefter udvælger vi en bruttotrup, der vil blive bedt om at lave en lille video over en nærmere defineret opgave. Opgaven skal løses mellem den 12. og 16. august. Vi udvælger kandidater til samtale på baggrund af din ansøgning og løsning af opgaven.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 24. august 2022.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen her.