Betjening ved reolerne
Betjening ved reolerne

Kulturformidlere med stærke relationskompetencer søges

Af Anonym (ikke efterprøvet)
02.11.20
Det drejer sig om to stillinger på 30 timer - den ene med fokus på debat og den anden på e-sport og gaming.

På Næstved Bibliotek og Borgerservice arbejder vi for at borgerne opnår indsigt og udsyn til at navigere i eget liv. Det sker i mødet med litteraturen, men også i inkluderende fællesskaber. Vi vil bl.a. være borgernes demokratiske mødested. Et mødested, hvor borgerne ikke kun har adgang til informationer og viden, men også har mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger eller filosofiske spørgsmål med hinanden. Vi søger to kollegaer der kan bidrage til dette gennem inddragelse, mobilisering og facilitering af borgerne.

Begge stillinger indeholder både driftsopgaver, som betjening af borgerne i rummet, og udviklingsopgaver. Du skal derfor have mod på at møde borgerne i biblioteksrummet, og lyst til at formidle litteratur (som du naturligvis brænder for) til borgerne.

Stillingerne er placeret i det team, der har særligt fokus på at skabe en arena for offentlig samtale og debat på biblioteket. Du skal, sammen med kolleger og borgere, planlægge og afvikle aktiviteter og processer i den forbindelse. Du skal også kunne udvikle på vores initiativer - i samspil med borgerne og i tværgående samarbejde med andre institutioner og virksomheder. Det er derfor vigtigt at du har gode netværks-, innovations- og formidlingskompetencer.

Vi er i færd med et generationsskifte, og ud over de to stillinger, har vi for nyligt ansat fire nye kolleger i afdeling bibliotek, som består af 20 kolleger med forskellig baggrund. Afdelingen dækker både voksen- og børnebibliotek. Hele virksomheden har 70 medarbejdere og mere end 50 frivillige. Du skal både kunne arbejde alene og i tæt samarbejde med dine kolleger. Vi regner med at du kommer med en positiv og professionel indstilling til både borgere og kolleger, og at du bidrager aktivt til en virksomhed i udvikling. Det gør ikke spor, hvis du er nyuddannet, men det er også OK med erfaring, bare du kan sige ja til følgende:

For begge stilling gælder, at du har

  • et brændende engagement i litteratur.
  • erfaring med og viden om samskabelse og borgerinddragelse – evt. fra frivilligt arbejde.
  • stærke formidlingskompetencer, både mundtligt, skriftligt og digitalt. Gerne konkrete erfaringer med at bruge SoMe i dit arbejde.
  • god organisatorisk forståelse.
  • netværks – og innovationskompetencer.

For den ene stilling gælder desuden, at du skal have

  • lyst til at skabe en debatkultur der danner demokratisk grobund.
  • mod på at facilitere debatter og processer.

For den anden stilling gælder desuden, at du skal have

  • erfaring med at skabe aktiviteter omkring gaming, kodning, e-sport og lignende.

Vi vil bede dig om at tilkendegive, hvilken af de nævnte profiler du matcher bedst.

Du kan se job- og personprofilen her: 

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn-og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og din faglige organisation.

Tiltrædelse 1. januar 2021.

Arbejdstid pr. uge er for begge stillinger på 30 timer. Der må påregnes arbejde i aftentimer og weekend. Som kulturformidler ved Næstved Bibliotek og Borgerservice er du, udover hovedbiblioteket i Næstved, tilknyttet et af lokalbibliotekerne en dag om ugen.

Vil du vide mere
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Malene Hansen på tlf. 5588 4129.

Ansøgningsfrist er onsdag den 11. november 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 25. november 2020.

Hvis du går videre i forløbet, skal du løse en digital opgave inden første samtale. Opgaven skal løses mellem den 16. november (hvor du får besked om du er gået videre) og den 19. november 2020.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag.