På børnenes side

Statsminister Mette Frederiksen satte i sin nytårstale den 1. januar 2020 fokus på udsatte børns vilkår. Biblioteket har bøgerne, der kan give dig yderligere perspektiver på emnet.

Med henblik på endegyldigt at få bugt med den negative sociale arv, således at alle børn får de bedste og lige muligheder for at udvikle sig uanset opvækstvilkår og vanskeligheder i livet, satte statsminsteren i sin nytårstale nogle klare mål for indsatsen overfor udsatte børn:

 • at myndighederne skal kunne gribe tidligere ind.
 • at flere udsatte børn skal tvangsfjernes tidligere og bortadopteres på permanent basis, så de får en reel ny start.
 • at socialt udsatte mødre anbringes allerede i graviditeten og at der oprettes familiehuse.

Statsministeren gjorde opmærksom på, at det i den forbindelse også blev nødvendigt at lægge berøringsangsten væk, når det handler om andre kulturer, der kommer til Danmark.
Hun har tidligere peget på, at skolesystemets læringsidealer svigter de svageste.
Læs mere i nytårstalen her på Statsministeriets hjemmeside.

Find de faktuelle forudsætninger for indsatsområdet i de nyeste bøger om emnet herunder, samt  biografiske fortællinger.

Oprindeligt skrevet af jc, Vejle Bibliotekerne.

 • Bog

Hvilket velfærdssamfund?

Med særligt fokus på børn og opvækstvilkår stiller Pernille Rosenkrantz-Theil, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, kritiske spørgsmål til velfærdsstaten i sin nuværende form, og kommer med konstruktive løsningsforslag
Bog
 • Bog

Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

(2018)
Bog
 • Bog

Anbragte børns børn : beretninger og udsagn fra børn, hvis far eller mor har været på døgninstitution

21 anonyme beretninger fra børn af tidligere anbragte, der fortæller om deres opvækst og deres forhold til den tidligere anbragte forælder. Derudover en række fagprofessionelles refleksioner over emnet
Bog
 • Bog

Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?

Af Agi Csonka (2021)
Forfatteren fletter ulighedsforskningen sammen med sine egne oplevelser og erfaringer som tosproget mønsterbryder i den danske folkeskole og det danske samfund
Bog
 • Bog

Børne-ungesager i etniske minoritetsfamilier : om udfordringer, manglende ligebehandlig og retssikkerhed

Casesamling der giver eksempler på faglige og retssikkerhedsmæssige problemer i systemets møde med udsatte forældre i familier med etnisk minoritetsbaggrund
Bog
 • Bog

Social arv og social ulighed

(2017)
Bog
 • Bog

Hvad vi ved om udsatte unge 2 : individuelle og strukturelle forhold bag udsathed

Sammenfatning af den forskning i emnet unge og social udsathed som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført i perioden 2015-2019
Bog
 • Bog

Hvad vi ved om udsatte unge : historik, omfang og årsager

Sammenfatning af noget af den forskning i emnet unge og social udsathed som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført i perioden 2015-2017
Bog
 • Bog

Tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet : en håndbog om Sverigesmodellen

Organisering efter "Sverigesmodellen" af en tidlig indsats i det sociale arbejde med udsatte børn og unge med konkrete anvisninger på, hvordan man hensigtsmæssigt arbejder efter modellen i praksis
Bog
 • Bog

Tvangsfjernelse af børn og unge i praksis

Trin for trin gennemgang af processerne i en tvangsfjernelsessag med gode råd til især forældrene om muligheder og faldgruber i hver fase. Relevante love og vejledninger afslutter bogen
Bog
 • Bog

Støt mestring - bryd mønstre

Nye tilgange til at bryde med en negativ social arv ud fra den seneste udviklingspsykologiske forskning og viden om mønsterbrydning og ved at inddrage børnenes perspektiver på vanskelige opvækstvilkår
Bog
 • Bog

Jeg er godt anbragt, når - : fortællinger og anbefalinger om anbringelse fra børn og fagpersoner

Hvad vil det sige at være anbragt, og kan man have et godt liv når man ikke bor sammen med sin familie? Børn fortæller om deres oplevelser med anbringelse, mens forældre og fagpersoner deler deres erfaringer og anbefalinger om emnet
Bog
 • Bog

Inklusion og eksklusion : en grundbog

(2022)
Bog
 • Bog

Ung mellem anbringelse og eget hjem : udfordringer og potentialer

(2019)
Undersøgelse af hvilke områder der skal fokuseres på for at sikre at overgangen fra anbringelse til eget hjem kan blive en succes for anbragte unge
Bog
 • Bog

Tidlig indsats i dagtilbud : perspektiver på Heckman-kurven

(2019)
Heckman-kurven og dens betydning for den tidlige indsats for udsatte børn i Danmark betragtes ud fra perspektiver som de fagprofessionelles rolle, faglig ledelse, den tværfaglige indsats, forældrenes betydning, et kommunalt perspektiv og et blik på fremtidens investeringer
Bog
 • Bog

Børn, der oplever vold i familien : omfang og konsekvenser

Belysning af andelen af børn, der oplever vold i familien og indkredsning af de personlige og samfundsmæssige konsekvenser af at vokse op i en voldsramt familie
Bog
 • Bog

Det ved vi om ulighed, fattigdom og sociale problemer

Af Morten Ejrnæs (2019)
Om den rolle ulighed, fattigdom og sociale problemer spiller for dårligt stillede skoleelever og deres udbytte af skolegangen
Bog
 • Bog

Social mobilitet : drøm, realitet, illusion

Gennemgang af de seneste 50 års sociologiske undersøgelser af social mobilitet i Danmark
Bog
 • Bog

Zornig - vrede er mit mellemnavn (Ved Hanna og Søren Vinzent, mp3)

Lisbeth Zornig Andersen (f. 1968), der driver konsulentfirma og bl.a. er formand for Børnerådet og foredragsholder om udsatte mennesker i Danmark, fortæller her, ud fra sine egne oplevelser om, hvordan vi som samfund svigter dem, der har mest brug for hjælp
Bog
 • Bog

Sort land : fortællinger fra ghettoen

Ahmad Mahmoud (f. 1987) fortæller om sin barndom og ungdom i ghettomiljøet i Hundige-bydelen Askerød. En tilværelse i et parallelsamfund med egne normer og regler og en dagligdag præget af vold, undertrykkelse, socialt bedrag og afsky for dansk kultur
Bog
 • Bog

Brev til mor : om at komme ovenpå efter en svær barndom

Malene Lauritsen (f. 1983) var otte år, da faren første gang forgreb sig på hende. Hvordan kan man få et godt liv efter 1460 voldtægter som barn? En beretning om omsorgssvigt og misbrug, styrke og vilje
Bog
 • Bog

Kan du se lyset : en barndom med incest

Birne Dalbjergs (f. 1955) erindringer om sin opvækst i en familie med vold, psykisk terror og seksuelle overgreb. Hvordan hun 10 år gammel kommer ud for en nærdødsoplevelse, der får stor betydning for at hun kan udholde den uhyggelige opvækst og bevare sin insisteren på at ville se glæden i livet
Bog
 • Bog

Zornig - fra vred til voksen

I dagbogsnotater fra perioden op mod sin 50-års fødselsdag beskriver Lisbeth Zornig Andersen (f. 1968), hvordan hendes voksenliv stadig i dag er gennemsyret af senfølger fra opvæksten der var præget af seksuelt misbrug, fattigdom og forældrenes alkoholisme
Bog
 • Bog

Kommunebarn : selvbiografi

Selvbiografi om brasilianske Laura der som helt lille bliver udsat for overgreb af hendes mors danske ægtemand, og om tvangsanbringelsen samt det omsorgs- og systemsvigt som præger hendes barndom
Bog
 • Bog

Se mor, jeg danser

Af Puk Elgård (2019)
Mønsterbryderen Puk Elgård (f. 1968) deltager i et indianerritual i New Mexico og behandler her sit traume om et barndomshjem, der var ødelagt af sorg over hendes døde søster
Bog
 • Bog

Går du nu, er du ikke længere min datter

Af Anne Bitsch (2019)
Forfatterens beretning om en opvækst med en psykisk syg og alkoholiseret mor, og om individets og samfundets afmagt i forhold til omsorgssvigt af børn fra socialt velstillede hjem
Bog
 • Bog

Ama'r halshug : et systembarns rå fortælling

Henriette Karlsen (f. 1991) beretter om sin opvækst på Amager med en alkoholiseret og voldelig mor, og om livet på gaden som 15-årig, men også om sit opgør med familiens negative sociale arv og det velfærdssamfund, som svigtede hende
Bog
 • Bog

Når alle masker falder

Thomas de Oliveiras (f. 1995) beretning om en kaotisk opvækst præget af omsorgssvigt, og om hvordan han senere i livet formår at bryde den sociale arv
Bog
 • Bog

Kunstmalerens datter : svigt og misbrug bag bohemelivets facade

Camille Thellefsen's (f. 1967) skildring af misrøgt og incest i en kunstnerfamilie. Men også om hendes kamp for at genvinde sit liv og overvinde de psykiske mén, overgrebene påførte hende
Bog
 • Bog

Mælkebøttebørn

Af Anne Lützhöft (2006)
13 beretninger om oplevelsen ved at vokse op udenfor hjemmet, fortalt af "mælkebøttebørn" som har haft barske opvækstvilkår
Bog
 • Bog

Scener fra et anbragt liv : 12 unge fortæller om livet før, under og efter de blev anbragt på et opholdssted

Af Sabine Beck (2014)
12 unge mennesker, der alle har været anbragt på et opholdssted i teenagealderen, beretter om deres opvækst inden anbringelsen, om deres møde med systemet, og om hvordan den kaotiske opvækst har påvirket deres voksenliv
Bog
 • Ebog

Uummat : fortællinger fra hjertet

Børnehjemmet Uummannaq i Nordgrønland er et behandlingshjem for børn og unge med skader efter omsorgssvigt. 10 voksne, som alle på et tidspunkt har tilbragt kortere eller længere perioder på børnehjemmet, fortæller om deres oplevelser i barndommen og de livsvarige mén, det har givet dem
Ebog
 • Bog

Forbandede barndom (mp3)

Som 6-årig bliver Sapran Hassna (f. 1993) og hendes tre søstre anbragt i pleje. Men livet bliver et mareridt præget af sult, straf og seksuelt misbrug
Bog
 • Ebog

Dean : anbringelser, systemer og en helt særlig familie

En journalistisk beretning om drengen Dean (f. 1998), der trods velmenende voksne og et velmenende system bliver kastebold mellem forskellige hjem
Ebog