UdviklingsHus Fuglebjerg

Udviklingshuset er en spændende nyskabelse i lokalsamfundet Fuglebjerg og omegn. Her kan borgere, foreninger, erhvervsliv og bibliotek mødes, udnytte de fælles ressourcer, tale sammen, inspirere hinanden, udvikle gode idéer og samarbejde på tværs.

Vi vil i UdviklingsHuset gerne sætte fokus på bæredygtighed og fællesskab, og vi håber, at huset kan være medvirkende til at gøre området endnu mere attraktivt at bo i. 

Biblioteket er et vitalt center i ethvert lokalsamfund og det oplagte sted at søge viden og læring og naturligvis også kulturelle oplevelser. Biblioteket er et naturligt mødested med meget lang åbningstid, hvor alle er velkomne.

I mange år har bøgerne udgjort det centrale fundament i biblioteket, men verden ændrer sig med stigende hastighed og biblioteket omstiller sig i disse år til at bruge nye redskaber til at opfylde sine kerneopgaver, hvad enten det sker via fysiske eller digitale medier eller ved at give borgerne mulighed for at lytte til oplæg og deltage i samtaler, netværk og workshops.  Det er derfor helt oplagt for biblioteket at være en del af UdviklingsHus Fuglebjerg.

I huset findes i stueetagen: bibliotek og borgerservice og lokalhistorisk arkiv og på 1. sal findes et kontorfællesskab på 9 store og små kontorer, hvor mikrovirksomheder kan leje sig ind. Som lejer bliver man en del af fællesskabet, hvor man kan netværke, samarbejde og videndele med hinanden.
Lejerne har desuden gratis adgang til de fælles faciliteter som fx netadgang, wifi, bibliotekets netbaser, hjælp til informationssøgning og virk.dk i huset. Der er nem og gratis adgang til mødelokaler, studierum og andre lokaler, som kan anvendes til møder, undervisning, foredrag m.m. 

På 1. sal råder biblioteket desuden over 3 lokaler, to små og et større, som kan anvendes til forskellige aktiviteter, som fx udstillinger og værkstedsaktiviteter. 

Lokalerne og faciliteterne kan også bruges gratis af borgere og foreninger i lokalsamfundet. Book lokalerne her
 
UdviklingsHus Fuglebjerg er et samarbejde mellem Næstved Bibliotek og Borgerservice, Landliv a/s, Maglemølle Erhvervspark og Næstved Erhvervsforening. 

Der afholdes desuden månedlige cafémøder. Hold øje med medierne for yderligere oplysninger og tilmelding.