UdviklingsHus Fuglebjerg

UdviklingsHus Fuglebjerg er et spændende samarbejde i lokalsamfundet Fuglebjerg og omegn. Her kan borgere, foreninger, erhvervsliv og bibliotek mødes, udnytte de fælles ressourcer, tale sammen, inspirere hinanden, udvikle gode idéer og samarbejde på tværs.

I UdviklingsHuset har vi fokus på bæredygtighed og fællesskab, og vi mener, at huset er medvirkende til at gøre området endnu mere attraktivt.

Biblioteket er et vitalt center i lokalsamfundet og det oplagte sted at søge viden og læring og naturligvis også kulturelle aktiviteter. Bøgerne har gennem tiden udgjort det centrale element i biblioteket, men oplysning, uddannelse og kultur formidles også igennem tidsskrifter, lydbøger, musik og elektroniske informationsressourcer.

I UdviklingsHus Fuglebjerg kan man ikke alene låne materialer på biblioteket; man kan også deltage i studiegrupper, IT-grupper, læsegrupper, håndarbejdscaféer, oplæsning i Fortællerummet, deltage i E-sport for hold eller ”blot” mødes til en kop kaffe med vennerne. 

Biblioteket går nye veje

Biblioteket er en arena for offentlig samtale og debat, og derfor er det oplagt for biblioteket at være en del af udviklingen i Fuglebjerg og omegn sammen med lokale ildsjæle. Sammen skal vi udvikle de lokale tilbud og finde nye måder at formidle vores viden på.

I huset findes bibliotek, borgerservice og lokalhistorisk arkiv i stueetagen. På 1. sal findes et kontorfællesskab på i alt otte små og store kontorer, hvor virksomhedsejere, freelancere, behandlere, pendlere og andre kan leje sig ind. Som lejer bliver man en del af fællesskabet i huset. Lejerne har gratis adgang til fælles faciliteter som for eksempel netadgang, wi-fi, bibliotekets netbaser, hjælp til informationssøgning og virk.dk. Der er nem og gratis adgang til mødelokaler, studierum og andre lokaler, der kan anvendes til møder, undervisning, oplæsning, foredrag og meget mere. Læs mere om lokaler til lån og leje

Der afholdes jævnligt arrangementer i UdviklingsHuset. Hold øje med bibliotekets hjemmeside og de trykte medier for yderligere oplysning og tilmelding.