Afleveringsfrister og gebyrer

Du skal betale gebyr, hvis du afleverer for sent, og du skal betale erstatning for beskadigede og bortkomne hjemlån.

Det er gratis at låne, bestille og reservere materiale. Materialer, som biblioteket ikke selv ejer, forsøges skaffet fra andre biblioteker. Lånetiden er højst 31 dage (med undtagelse af lån af grafik), men mange materialer har kortere lånetid. Lånetiden fremgår altid af udlånskvitteringen. Lånetiden kan forlænges op til to gange, hvis andre ikke har reserveret materialet. Lånetiden for materialer der skaffes fra andre biblioteker følger de långivende bibliotekers regler. Aviser, de nyeste tidsskriftnumre samt visse andre materialer er kun beregnet til brug på biblioteket og kan ikke lånes med hjem.

Lånetid

14 dage
Film - blu-ray og dvd
Kvik bøger
Spil - PC, PlayStation og Wii
Tidsskrifter

31 dage
Bøger
Lydbøger
Musik - CD og LP

60 dage
Grafik

Overskridelse af lånetid med antal dage 

Voksne

Børn og unge (0-17 år)

1-10 dage

20 kr.

0 kr.

11-30 dage

100 kr.

50 kr.

Mere end 30 dage

230 kr.

120 kr.

Regninger

Hvis det samlede gebyr overstiger 200 kr., sendes gebyret til offentlig inddrivelse. Hvis det samlede gebyr er under 200 kr., fremsendes der regning på beløbet hvert halve år. Er man ikke frameldt Digital Post fra det offentlige, får man regningerne som Digital Post, ellers får man dem som brevpost. 

Tilbud om påmindelse- og hjemkaldelseservice

Påmindelser om aflevering udsendes 2 dage før afleveringsfrist og kan modtages via e-mail og/eller SMS. For at modtage påmindelser skal man aktivt have tilmeldt sig abonnement på e-mail påmindelser eller  SMS påmindelser i bibliotekssystemet. Det sker via henvendelse til personalet.

Påmindelser og hjemkaldelser via SMS og mail sendes ud på følgende tidspunkter: mandag til og med fredag kl. 8, lørdag kl. 9 og søndag kl. 10.

Hvis du er tilmeldt påmindelser, får du en sms og/eller en mail, 2 dage før du skal aflevere dine lånte materialer. Selvom du er tilmeldt påmindelser, er det stadig dit eget ansvar at aflevere lånte materialer til tiden.

Hjemkaldelser

Der sendes hjemkaldelser, når lånetiden er overskredet med 1 uge. Efter 36 dage sendes regning med erstatningskrav. Hjemkaldelser kan modtages enten via brevpost eller SMS/e-mail. For at modtage hjemkaldelser skal biblioteket have de rigtige adresse-oplysninger. I Min profil i bibliotekssystemet kan disse oplysninger ses, og e-mail og mobilnummer kan tilføjes eller ændres. Adresseændring sker ved henvendelse til personalet.

Tjek afleveringsdatoer ved tvivl

Du skal være opmærksom på, at du altid selv er ansvarlig for dine hjemlån. Påmindelser og hjemkaldelser kan af mange forskellige årsager gå tabt på vej til dig. Og ligeledes kan det desværre ske, at fornyelser via SMS fejler. Tjek derfor "Mine lån" her i systemet eller kontakt biblioteket, hvis du er i tvivl om afleveringsdatoer.

Erstatning

Beskadiget eller bortkommet udlånsmateriale erstattes efter gældende priser. Der pålægges et klargøringsbeløb på 100 kr. Hvis det erstattede materiale dukker ubeskadiget op igen, og du har gemt kvitteringen på betalingen, kan du indenfor et år få erstatningsprisen retur - dog ikke klargøringsbeløbet.