Tips til læsekredse

Her har vi samlet en række tips til, hvordan I kan strukturere snakken i læsekredsen og få gang i diskussionen.

Det kan være en god ide med en ordstyrer, der holder styr på diskussionen. Lad evt. ordstyrer-posten gå på skift fra gang til gang. Ordstyreren sikrer, at deltagerne bliver hørt, får ordet i rækkefølge og befinder sig godt i diskussionen.

Ordstyreren – eller en anden i læsekredsen – kan forberede sig inden mødet ved at læse anmeldelser af bogen eller læse om forfatterskabet. Her kan I med fordel bruge:

www.litteratursiden.dk
www.forfatterweb.dk
www.bibliotek.dk

Hvordan starter I diskussionen:

•    Ordstyreren byder velkommen

•    Ordstyreren kan bede deltagerne give deres umiddelbare indtryk af bogen bordet rundt og kun kort – så får alle i læsekredsen sagt noget fra begyndelsen. På den måde får I også indtryk af, hvilke temaer der er interessante og som kan tages op i den senere diskussion.

Spørgsmål til diskussionen:

•    Hvad er bogens genre? Krimi, biografi, rejseskildring, eller måske en blanding af forskellige genrer?

•    I hvilken tid og på hvilket sted udspiller handlingen sig – og er tid og sted vigtige for fortællingen – hvorfor/hvorfor ikke?

•    Hvad er bogens tema eller temaer? – hvilke emner tager bogen op?

•    Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?

•    Holder historien? Hænger historien sammen?

•    Er personerne troværdige? Sker der en udvikling hos dem gennem fortællingen? Hvad synes I om bogens hovedperson/hovedpersoner? Hvad er forfatterens hensigt med at fremstille personerne sådan?

•    Hvordan er relationerne mellem personerne i fortællingen?

•    Miljøet i romanen – er det godt beskrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?

•    Hvad tror I, forfatteren vil sige med fortællingen?

•    Har fortællingen relevans for jer?

•    Ligner bogen andre bøger, I har læst? Hvem skriver også sådan?

•    Hvis I har læst andre bøger af samme forfatter, hvordan placerer bogen sig så i forfatterskabet?

•    Bogens forside – siger den noget om indholdet?

God fornøjelse!