Dialogisk læsning

Dialogisk læsning betyder, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. Ved at stille spørgsmål og engagere børnene under læsningen bliver børnene udfordret, hvilket resulterer i, at børn udvikler flere sproglige færdigheder.
Du kan lave dialogisk læsning med alle slags bøger: pegebøger, billedbøger, højtlæsningsbøger og tegneserier. Det vigtigste er bare, at du og dit barn taler om historierne.
Her er et bud på hvordan dialogisk læsning kan gribes an:
 
Før læsningen
  • Læs bogen før du læser med dit barn og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til I historien, når I læser den sammen
  • Gør læsningen til noget trygt og særligt
  • Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsiden frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen
  • Stil spørgsmål til barnet om bogens udseende
  • Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i historien
 
Under læsningen
  • Vær altid åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn stiller spørgsmål, så stop op og besvar
  • Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til dit barns interesse og lyt til dets svar. Inddrag dit barn som medfortæller
  • Ved genlæsning, vis bogen frem og opfordre dit barn til at fortælle det, han/hun kan huske, fx ud fra billederne. Tilføj gerne ny viden til dit barns viden
 
Efter læsningen
  • Samtal om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at barnet husker dem og selv vil anvende dem
 
Kilde: sprogpakken.dk