Women's Studies International

Women’s Studies International

Adgang
Adgang med CPR + pinkode
Engelsksproget database med en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskning.

Women’s Studies International indeholder både fuldtekst og referencer og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Databasen kan også med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning og inspirationssiden om Kvinders kamp for medborgerskab

Af basens ca. én million referencer ligger ca. 10 % i fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i deres fulde længde på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.

Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger.