Futuriblerne

Adgang
Adgang med CPR + pinkode
Artikler gennem mere end 40 år om begrebet ’fremtidsforskning’, set fra en sociologisk synsvinkel.

Basen er under opbygning og indeholder i øjeblikket sammenlagt mere end 500 artikler (ca. 1/3 af basen) fra mere end 200 bidragsydere som fx. Torben Bo Jansen, Lars Kolind, Erling Olsen og Ida Auken. Udkommmer med 3-4 numre om året. Tidsskriftet er ophørt i trykt form fra 2009.