FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling logo

Om dette arrangement

Tid
14:00 - 11:00
Pris
Gratis
Bibliotek
For hvem?

FN's 17 verdensmål - en fotoudstilling

Udstilling i X-rummet på Næstved Bibliotek fra 6. - 30. september

Globale Seniorer udstiller på Næstved Bibliotek i perioden fra 6.-30. september. Fotoudstillingen: ” FN’s 17 verdensmål – kender du dem?”. Udstillingen giver mulighed for at stifte bekendtskab med verdensmålene og vigtige spørgsmål i den forbindelse, som har betydning for din og min - og især vores børns hverdag i morgen.

For få år siden troede vi, at det var omkring år 2100, at vi alle ville mærke konsekvenser af f.eks. klimaforandringer. Nu ved vi, at det er nu og indenfor 10 år, at vi kommer til at mærke betydelige ændringer. Dette gør verdensmålene, herunder klimamålet, vigtigere end nogensinde.

Verdensmålene udstikker en fælles indsats for jordens befolkninger, som er nødvendig for at sikre klodens fælles miljø og klima, bekæmpe fattigdom og social nød og reducere ulighed og undgå væbnede konflikter!

FN’s verdensmål er resultatet af den mest omfattende proces i FN’s historie. Mere end 8 millioner mennesker fra hele kloden har deltaget direkte i formuleringen af målene. Fra Danmark har ca. 5000 personer været involveret.

Udstillingen består at 25 foto og informationsplancher, hvor målene, deres fremdrift og relevans i dansk og global sammenhæng fremlægges. Sammen med udstillingen er udarbejdet arbejdsark til skolernes mellemste og højeste klassetrin for at inspirere til at tage emner op i kommunens skoler.

Sammen med udstillingen gennemføres to oplæg fra globale seniorer. 7. september vil Bjørn Førde fortælle om FN’s verdensmål. Hvad man kan gøre for at komme dem i møde – og at der egentlig ikke er så stor forskel på Næstved og Botswana.

28. september vil Leif Sønderberg fortælle hvordan du kan leve dit liv godt og bæredygtigt. Se mere om begge oplæg på naesbib.dk.