Om dette arrangement

Tid
15:00 - 16:30
Pris
Gratis
For hvem?
Section

Den åbne læsegruppe Skovsneppen med højtlæsning

Læsegruppen Skovsneppen er en åben læsegruppe, som er opstået med baggrund i Læseforeningens læserevolution. Læserevolutionen stammer fra England, hvor læsegrupperne stadig breder sig til glæde for mange. Formålet er at bringe litteraturen ud til alle, der har lyst til at være med.

Vi tror på, at litteraturen kan deles. At læse behøver ikke være noget man gør alene. Tværtimod kan litteraturen være et samlingspunkt for fællesskaber – et fælles udgangspunkt hvor vi kan mødes og blive klogere på os selv, teksten og hinanden. 

I vores læsegruppe læser vi højt. Det er derfor ikke nødvendigt at forberede sig hjemmefra, og du kan deltage lige når du har lyst uden forpligtelser. Læsegruppen består typisk af en 6 - 10 mennesker men kan variere i størrelse. Deltagerne er med til at forme gruppen gennem deres engagement. Gruppen ledes af en læseguide, der er uddannet i metoden guidet fælleslæsning og som altså læser højt. Som deltager i læsegruppen får du mulighed for at indgå i et særligt, lille fællesskab, hvor I deler jeres tanker om de tekster, der læses op, og derigennem sammen skaber en fælles oplevelse, rum for refleksion og en bredere forståelsesramme. Vi læser skønlitteratur: digte, noveller og uddrag fra romaner.  Vi læser både nyere dansk og nordisk litteratur og verdensklassikerne. Vi læser smalt og bredt, stort og småt. 

HVEM KAN VÆRE MED? 
I den åbne læsegruppe kan alle være med! Uanset køn, uddannelse og baggrund. Det kræver ingen specielle forudsætninger eller forberedelse at være med, og der findes ikke rigtige og forkerte oplevelser af en tekst. Du møder bare op med åbent sind -  klar til at lytte og undre dig. 

For mere info kan du kontakte bibliotekar Kirsten Fonborg Hansen, tlf. 2539 2488, mail: fonborg@mail.dk. Du er også velkommen til blot at møde op. 

Ingen tilmelding.