Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
For hvem?

Mændene i Fuglebjerg

Kom til spændende lokalhistorisk forfatterforedrag.

Tirsdag d. 18. oktober kan du blive klogere på Fuglebjergs historie, når Sten Jacobsen, forfatter og cand.mag. i samfundsfag og historie, holder foredrag på Fuglebjerg Bibliotek. Foredraget vil tage udgangspunkt i Sten Jacobsens seneste bog ’Nederlagets og fremskridtets mænd i Fuglebjerg i slutningen af 1800-tallet’.

Foredraget vil inddrage helt centrale forhold, som var gældende i Danmark dengang. Det drejer sig bl.a. om forsvarssagen og det positive syn på krig, forfatningskampen om demokratiets udformning, fremskridtstroen samt de patriarkalske kønsroller. Foredraget vil også indeholde nogle overvejelser over, hvorfor det kan være så svært for nutidens mennesker at se fortiden, som den oplevedes, dengang den var nutid.

Om Sten Jacobsens seneste bog om Fuglebjerg historie
’Nederlagets og fremskridtets mænd i Fuglebjerg i slutningen af 1800-tallet’ er en bog, der via udvalgte mandeportrætter fra Fuglebjerg søger at indfange de værdier, der dengang var styrende i det lille lokalsamfund og i Danmark generelt. Det var dengang, hvor manden skulle træde i karakter, dengang, hvor ære og stolthed var helt centrale værdier, dengang før velfærdssamfundet, hvor en mand skulle præstere, og hvor ydmygelse og fattiggården truede for den, som ikke duede. Fortiden kan bruges som spejl for en senere tid, hvor disse værdier næsten er vendt på hovedet.

Om Sten Jacobsen
Sten Jacobsen er forfatter og cand.mag. i samfundsfag og historie. I perioden fra 1978 til 2015 arbejdede han som gymnasielærer. Sten Jacobsen har beskæftiget sig intensivt med Fuglebjergs historie fra slutningen af 1800-tallet – også i sit forfatterskab. Tidligere har han udgivet flere bøger om Fuglebjergs lokalhistorie, herunder bøgerne ’Saadan er de’ og ’Niels Lorentzen Stegler 1849-1922’. I 2021 udkom Sten Jacobsen med romanen ’Vejen til Berlin’, hvor Fuglebjerg i den grad også bliver sat på det litterære landkort.