Meterolog Jesper Theilgaard
Meterolog Jesper Theilgaard

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
Bibliotek
For hvem?

Klimaforedrag ved meteorolog Jesper Theilgaard

Hvad betyder klimaforandringerne for os? Kan vi gøre noget nu, eller er det for sent? Hvad kan jeg gøre som person? Blandt andet disse spørgsmål vil den kendte meteorolog Jesper Theilgaard give svar på.

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret
Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %
Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?
Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet.

Spørgsmålene er mange og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste.

Foredraget giver derfor et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand – men også give en fortælling om de muligheder, forandringerne giver.

Jesper Theilgaard kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den?

Næstved Bibliotek og Borgerservice har særligt fokus på FN's 17 verdensmål og arrangementet er en del af det fokus. 

Foredraget er gratis og arrangeres i samarbejde med Grøn Omstilling, Næstved. 

Tilmeld dig her til venstre. 

Pris
0