Borgerdeltagelse
Borgerdeltagelse

Om dette arrangement

Tid
10:00 - 13:00
Pris
Gratis
Bibliotek

Borgerne bestemmer

Hør om erfaringer med borgerråd og borgerbudgetter i Odense Kommune.

I kommuner rundt i verden har idéen om Borgerbudgetter og Borgeråd bredt sig. I Næstved har byrådet afsat penge til afprøvning af modellen i Næstved Kommune.

Foreningen Levende Demokrati i Næstved har været fortaler for idéerne lokalt og har 18. februar inviteret to repræsentanter fra Odense Kommune på besøg, der vil fortælle om borgerrådet i Odense.

Odense kommune etablerede som den første danske kommune et midlertidigt borgerråd i 2019. Rådet har diskuteret de velfærdsudfordringer som kommunen står overfor. Borgerrådet bestod af tilfældigt valgte, men repræsentative borgere, og dets inputs og konkrete forslag blev behandlet i byrådet.

Sara Lund Jensen og Rosanna Beth Sloth fra Odense Kommune, vil fortælle om Odense Kommunes erfaringer med Borgerråd og borgerbudgettering og de erfaringer de har oplevet.

Efter hvert oplæg er der mulighed for at stille afklarende spørgsmål til oplægsholderne samt at drøfte muligheder for et videre arbejde med henholdsvis borgerråd og borgerbudgettering set i et Næstvedperspektiv. Ideerne samles op og sendes til Næstved kommune for at støtte dets udmelding om borgerinddragelse. 

Alle er velkomne til at deltage i mødet. Der er ingen tilmelding.
 

Pris
0