EU-information

EU består af flere komplekse enheder, institutioner og instanser. Såvel som der er tilhængere, så er der ligeledes modstandere af EU. Vi har her samlet nogle links, både til EU´s egne institutioner, men også til skeptikerne.
 

Biblioteket kan hjælpe dig med at finde: 

  • Direktiver og forordninger
  • Lovforslag
  • Traktater
  • Debatbøger fra såvel tilhængere som modstandere
  • Diverse materialer (f.eks. tidsskrifter) om EU
     

Her har du nogle generelle links om EU:

EU´s offcielle side. Her er spørgsmål og svar om EU, når det f.eks. gælder flytning, opholdstilladelse og roamingtakster m.m. Her kan du også selv spørge EU direkte:
EU´s officielle side

EU-retlige regler findes først og fremmest i EU´s centrale lovgivningsdatabase EUR-lex:
EUR-Lex

Nye EU regler inden for et bestemt område findes lettest enten via ovenstående EUR-lex eller folketingets EU-oplysning:
Folketingets EU-oplysning

E-justice fungerer ligeledes som et opslags-sted for EU-ret og regler:
E-justice

Kommissionen laver indledende arbejde i forhold til om en lov skal vedtages, mens rådet sammen med parlamentet vedtager om og hvordan loven skal udformes:
Europa-kommissionen

EU-rådet (også kaldet Ministerrådet) i EU giver her oplysninger om lovgivning, EU-projekter, tiltag og missioner m.m. Rådet består af EU-landenes regeringer. EU-rådet og Det Europæiske Råd er 2 forskellige institutioner, men de arbejder tæt sammen.

Det Europæiske Råd består af alle EU-landes regeringschefer, en fast formand og formanden for kommisionen. Dette råd holder møde ca. 4 gange om året, og refereres ofte til som EU-topmøde. Dette råd fokuserer på den overordnede ledelse af EU-samarbejdet.
De 2 europæiske råd har en samlet side 

Europa-Parlamentet, som sammen med EU-rådet vedtager EU-lov, kan der læses mere om her:
Europa-Parlamentet

I Curia kan man finde domme fra EU-domstolen. Der er mulighed for at vælge datoer og søge i domsteksten under "avanceret søgning":
Curia

Links til EU-modstandere:

Folkebevægelsen mod EU